Postcard from Aleppo

Gharib Ali is ten eerste muzikant, zoals hij stelt. Daarnaast is hij welzijnprofessional en trainer. De mini-opera “a postcard van Aleppo” van Merlijn Twaalhoven, bewijst wederom de veelzijdigheid van onze collega.

Eritrea: complexe mensenhandel

De mensenhandel van Eritrese vluchtelingen is een systeem waarin miljarden worden verdiend met het smokkelen van mensen, maar ook door bedreiging, gijzelingen en zelfs marteling. Moderne communicatiemiddelen zoals geld overmaken via mobiele telefoons spelen een vitale rol hierin, concluderen professor Mirjam van Reisen (Tilburg University en Universiteit Leiden) en professor Munyaradzi Mawere (Great Zimbabwe University) na meer dan vijf jaar veldwerk. Op 10 maart 2017 publiceren zij hun bevindingen in het boek Human trafficking and trauma in the digital era. lees het boek: The ongoing tragedy of trade in refugees from Eritrea.

Eritrese statushouders: overleven in Nijmegen

Onderzoek naar het verloop van de inburgering en de integratiebehoeften van Eritrese statushouders (18-23 jaar). In opdracht van de gemeente Nijmegen voerde PreciesAdvies een onderzoek onder de inwoners van het voormalige studentencomplex aan de Griftdijk te Lent. Een van de uitkomsten is dat Eritrese statushouders meer (individuele begeleiding) behoeven. Nieuwlander is gespecialiseerd in Eritrese doelgroep. Mail ons voor meer informatie. download link onderzoek door PreciesAdvies:

WRR “Geen Tijd te verliezen”

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) meldt in haar policybrief dat bij de integratie van statushouders onnodig tijd wordt verloren. Aanbevelingen zijn dat de Gemeente meer regie neemt, arbeidsparticipatie al in de opvang kan starten en er meer sprake moet zijn van parallelle aanpak. Nieuwlander ondersteunt deze aanbevelingen. Naar onze ervaring worden statushouders te veel aan hun lot overgelaten en is er nog te veel nadruk op taal. Wij bieden speciale cultuursensitieve trainingen gericht op arbeidsmarkt oriëntatie. Deze training kan meertalig gegeven worden. mail ons voor meer informatie.

Zohor vecht zich uit de bijstand

De Syrische Zohor Al Musry, pas sinds begin dit jaar als vluchteling in Nederland, gaf haar eerste betaalde karateles. Ze is trots op elke euro waarmee ze haar bijstandsuitkering naar beneden haalt. Op eigen kracht zette ze een karateklas op. lees verder op de website van de Correspondent.

https://decorrespondent.nl/5381/zo-vecht-deze-syrische-zich-in-hoorn-de-bijstand-uit/358579078-ac9e248b

video: NOC*NSF