Thuis

NIEUWLANDER (zelfstandig naamwoord) : nieuw aangekomen, aanvaard en of geboren medebewoner van origine uit een ander land.

Voor inwoners met een migratieachtergrond zijn er diverse benamingen zoals vluchtelingen, nieuwkomers, asielzoekers, migranten en allochtonen. Wij noemen ons NIEUWLANDER. Iemand die veiligheid, vrede en geluk heeft gevonden in een nieuw land, anders dan zijn land van herkomst. Als ervaringsdeskundigen helpen wij soortgenoten en dienstverleners op reis richting acceptatie en activatie. Er is veel te doen, laten we beginnen.

Wij Doen.

NIEUWLANDER is gespecialiseerd in statushouders en vluchtelingen.

we bieden de volgende diensten aan:

Land Inzicht: Nederland kent de laatste jaren een grote instroom van nieuwe culturen. Grootste groepen zijn uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Leer deze groepen kennen door een van de workshops gegeven door onze ervaringsdeskundige trainers. Door de workshop “Land Inzicht” leert u de doelgroep beter kennen. Het helpt u sneller contact te leggen en gedrag te begrijpen. de workshop bespreekt de volgende zaken:

  • land van herkomst: politieke en sociale situatie
  • vluchtreis
  • communicatie en gedrag
  • onderwijs & opvoeding
  • religie

Er zijn ook speciale thema workshops mogelijk per cultuur over thema’s als seksualiteit, religie, community building en (psychische) gezondheid

Toekomst Visie: We geloven dat verandering ontstaat bij inspiratie. Het startpunt van onze trainingen is altijd: het belang van de deelnemer. Nieuwlander is gespecialiseerd in trainingen aan nieuwkomers. De training “Toekomst Visie” is speciaal gericht op activatie van dromen en doelen. Hierbij maken we een realistisch stappenplan en rolmodellen inspireren deelnemers door het delen van hun eigen reis. Deelnemers kiezen zelf een werkomgeving die ze willen bezoeken. De opvolging van het Toekomst word geborgd door vrijwillige coaches in te zetten en professionele dienstverleners te betrekken. Er zijn ook thema gerichte trainingen mogelijk over gezondheid, weerbaarheid en regelgeving

Advies: Wij hebben ons gespecialiseerd in vraagstukken met betrekking tot Nieuwkomers. Nieuwkomers is voor ons een verzamelnaam voor asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Wij adviseren bij beleidsvorming, maar bieden ook bemiddeling als plan en realiteit elkaar niet ontmoeten. Onze meertalige adviseurs hebben zowel inhoudelijke als culturele kennis. We gaan in gesprek met de doelgroep en weten verband te leggen met Nederlandse regelgeving en organisatie. Uiteindelijk liggen de belangen zelden ver uit elkaar.

Wij zijn.

NIEUWLANDER is een collectief van ervaringsdeskundige trainers. Wij trainen dienstverleners en nieuwkomers. Het unieke is dat onze trainers meertalig zijn en zelf een vluchtelingachtergrond hebben. Daarnaast zijn de trainers goed opgeleid en hebben ruime ervaring op het gebied van beleid en organisatie. Hierdoor kunnen we snel contact leggen en tot de kern komen.

Binyam Andebrhan komt uit Eritrea. Hij heeft rechten gestudeerd. Na zijn studie heeft hij bij VluchtelingenWerk Nederland en in het Welzijn gewerkt. Sinds 2016 werkt hij als zelfstandige trainer en adviseert hij diverse instanties over begeleiding van vluchtelingen.

 

 

Gharib Ali is coördinator  bij opvangorganisatie voor AMV’s en heeft ruime ervaring in psycho educatie. Daarnaast geeft hij trainingen over en aan vluchtelingen. Hij is zanger en kunstenaar. Gharib komt uit Syrië

 

Samuel Tekeste werkt als zelfstandig adviseur en trainer. Hiervoor was hij manager in het bankwezen. Hij is bestuurder bij diverse organisaties. Samuel komt uit Eritrea.

 

 

 

Marije van der Knaap is theatermaker en actrice en trainer. Ze heeft diverse voorstellingen gemaakt en gespeeld in binnen- en buitenland. Afgelopen jaren veel gewerkt met vluchtelingen en hen doormiddel van theateroefeningen helpen te integeren in de Nederlandse samenleving.

Agenda

Dec 2016 – februari 2017 : Toekomst Visie Training Gemeente Haarlem

In opdracht van Gemeente Haarlem hebben wij diverse workshops voor professionals gegeven. Achtergrondinformatie over Eritrea en Syrië. Daarnaast hebben wij een groep van zestien statushouders geholpen om een ToekomstPlan te maken. Trainer: Samuel Tekeste

21 maart Land Inzicht Eritrea workshop Haarlem

gemeente Haarlem organiseert voor vrijwilligers en geïnteresseerden een workshop over Eritrese statushouders. Trainer: Samuel Tekeste

23 maart Vluchtelingenwerk Landendagen

Tijdens de Landendagen van Vluchtelingenwerk zullen Gharib Ali en Binyam Andebrhan workshops houden over Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

24 maart: Land Inzicht Eritrea workshop voor YOIN

YOIN, verzorgt opvang van AMV’s. Zij willen graag meer achtergrondinformatie over Eritrese vluchtelingen. Concrete vraag is ook hoe je het beste contact maakt. Trainer: Samuel Tekeste

28 maart: Land Inzicht Eritrea workshop School 23 Eindhoven

School 23 biedt intensieve begeleiding en voortgezet onderwijs voor anderstaligen (VOA). Samuel Tekeste (ter vervanging van Binyam Andebrhan) vertelt over Eritrese vluchtelingen in de klas.

30 maart: TBC dag GGD Rivierenlanden

Tijdens de  landelijke TBC dag zal Samuel Tekeste achtergrondinformatie geven over Eritrese vluchtelingen

7 april Vluchtelingenwerk Landendagen

Tijdens de Landendagen van Vluchtelingenwerk zullen Gharib Ali en Binyam Andebrhan workshops houden over Eritrese en Syrische Vluchtelingen.

10 april: Land Inzicht Eritrea workshop voor LOWAN

LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Tijdens de landelijke studiedag zal trainer Binyam Andebrhan een workshop geven over Eritrea & Eritreeërs.

20 april: Land Inzicht Eritrea Workshop voor Leerplicht ambtenaren

Leerplichtambtenaren worden geconfronteerd door hoog verzuim door nieuwkomers. Hoe ga je daarmee om? trainer Binyam Andebrhan geeft antwoord.

20 april: Land Inzicht Syrië workshop voor Gemeente Haarlem

Gharib Ali vertelt over de complexiteit van Syrië en de kenmerken van Syrische vluchtelingen aan vrijwilligers en professionals binnen de gemeente Haarlem.

8 mei: Themadag ‘opvoeden tussen twee culturen’
VluchtelingenWerk Nederland organiseert deze themadag voor professionals. Trainer Binyam Andebrhan zal vertellen over Opvoeding in Eritrea en hoe om te gaan met vluchtelingkinderen.

23 juni: Landendag voor vrijwilligers kindervakanties
Voor vrijwilligers voor kindervakantieweken organiseert VluchtelingenWerk Nederland een training over Eritrese vluchtelingen. trainer: Binyam Andebrhan

 

 

 

 

Blog

Nieuwlander Toekomst Visie training bij VNG

De Toekomst Visie training van Nieuwlander bij de gemeente Haarlem staat nu ook bij de VNG als praktijkvoorbeeld. Lees de evaluatie. https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/asiel-en-integratie/asielbeleid-gezondheid-zorg-en-onderwijs/timnit-empowermenttraining-toekomstvisie-traject-haarlem.aspx

Postcard from Aleppo

Gharib Ali is ten eerste muzikant, zoals hij stelt. Daarnaast is hij welzijnprofessional en trainer. De mini-opera “a postcard van Aleppo” van Merlijn Twaalhoven, bewijst wederom de veelzijdigheid van onze collega.