Corona

Covid19 en statushouders

Corona Helpdesk voor Statushouders: 085 – 58 0 88 00
bereikbaar op werkdagen van 14:00uur – 16:00uur


De vrijwilligers spreken Arabisch of Tigrinya.
Corona Actiecomité Statushouders (CAS) heeft een telefonische helpdesk opgericht voor statushouders. Statushouders spreken vaak onvoldoende Nederlands om berichtgeving te begrijpen. Hiervoor is een telefonische helpdesk in Tigrinya en Arabisch opgericht.


Statushouders kunnen elke werkdag tussen 14:00uur – 16:00uur bellen via 085 – 58 0 88 00 hun vraag voorleggen en antwoord krijgen in de talen Tigrinya en Arabisch.


CAS, Corona Actiecomité Statushouders is een initiatief van de volgende organisaties:
Nieuwlander, Lemat, Cultuur in Harmonie, Syrische Vrijwilligers Nederland, Centering Pregnancy Eritrese moeders, Hello Breda, Syrisch Kurdisch Informatiepunt.


Voor pers: samuel@nieuwlander.nl  06 – 41 05 02 55
milka.yemane@stichtinglemat.com  06 – 83 39 18 82

Voorlichtingsmateriaal

De communicatie omtrent Covid19 is nu veel in het Nederlands.

Gelukkig is er materiaal van bijvoorbeeld Pharos in talen van de huidige groepen statushouders.

We hebben dit materiaal in video omgezet. Voel vrij om het delen.

Tigrinya video

Arabisch video

Kurdi video